பஸ் விபத்தில் பாடசாலை மாணவன் பலி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

விபத்தில் சிக்கி 15 பேர் காயம்

,

Continue Reading... விபத்தில் சிக்கி 15 பேர் காயம்
70 பயணிகளுடன் பயணித்த பஸ் விபத்து
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கொழும்பில் பஸ் விபத்து 7 பேர் காயம்

,

Continue Reading... கொழும்பில் பஸ் விபத்து 7 பேர் காயம்
இஸ்ரேல் இராணுவம் வெறியாட்டம் ஒருவர் படுகொலை பலர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

இஸ்ரேல் இராணுவம் வெறியாட்டம் ஒருவர் படுகொலை பலர் காயம்

,

Continue Reading... இஸ்ரேல் இராணுவம் வெறியாட்டம் ஒருவர் படுகொலை பலர் காயம்
எரியும் ஆயுத கிடங்கு எண்ணெய் டிப்போ 56 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

எரியும் ஆயுத கிடங்கு எண்ணெய் டிப்போ 56 பேர் காயம்

,

Continue Reading... எரியும் ஆயுத கிடங்கு எண்ணெய் டிப்போ 56 பேர் காயம்
சோமாலியாவில் குண்டு வெடிப்பு 6 பேர் மரணம் 12 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

சோமாலியாவில் குண்டு வெடிப்பு 6 பேர் மரணம் 12 பேர் காயம்

,

Continue Reading... சோமாலியாவில் குண்டு வெடிப்பு 6 பேர் மரணம் 12 பேர் காயம்
பாகிஸ்தானில் ரயில் தடம் புரண்டரயில் 30 பேர்பலி 90 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் தடம் புரண்டரயில் 30 பேர் பலி 90 பேர் காயம்

,

Continue Reading... பாகிஸ்தானில் தடம் புரண்டரயில் 30 பேர் பலி 90 பேர் காயம்
எல்ல விபத்தில் ஒருவர் பலி8 பேர் காயம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

எல்ல விபத்தில் ஒருவர் பலி8 பேர் காயம்

,

Continue Reading... எல்ல விபத்தில் ஒருவர் பலி8 பேர் காயம்
பிரேசிலில் வெள்ளம் 24 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

பிரேசிலில் வெள்ளம் 24 பேர் காயம்

,

Continue Reading... பிரேசிலில் வெள்ளம் 24 பேர் காயம்
தலவாக்கலை பஸ் விபத்தில் 26 பேர் காயம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

தலவாக்கலை பஸ் விபத்தில் 26 பேர் காயம்

தலவாக்கலை பஸ் விபத்தில் 26 பேர் காயம் தலவாக்கலை, வட்டகொடையில் இருந்து மடக்கும்புர…

Continue Reading... தலவாக்கலை பஸ் விபத்தில் 26 பேர் காயம்
ஆற்றில் பாய்ந்த பேரூந்து 10 பேர் பலி 40 பேர் காயம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஆற்றில் பாய்ந்த பேரூந்து 10 பேர் பலி 40 பேர் காயம்

,

Continue Reading... ஆற்றில் பாய்ந்த பேரூந்து 10 பேர் பலி 40 பேர் காயம்
வீழ்ந்து நொறுங்கிய விமானம் 2 பேர் பலி 3 காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

வீழ்ந்து நொறுங்கிய விமானம் 2 பேர் பலி 3 காயம்

,

Continue Reading... வீழ்ந்து நொறுங்கிய விமானம் 2 பேர் பலி 3 காயம்
பாகிஸ்தானில் மனித வெடிகுண்டு தாக்குதல் ஒருவர் பலி 5 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் மனித வெடிகுண்டு தாக்குதல் ஒருவர் பலி 5 பேர் காயம்

,

Continue Reading... பாகிஸ்தானில் மனித வெடிகுண்டு தாக்குதல் ஒருவர் பலி 5 பேர் காயம்
பிரான்சில் பாரிய வெடிப்பு 16 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள் பிரான்ஸ் செய்திகள்

பிரான்சில் பாரிய வெடிப்பு 16 பேர் காயம்

,

Continue Reading... பிரான்சில் பாரிய வெடிப்பு 16 பேர் காயம்
மோதிய பயணிகள் பேரூந்து 5 பேர் காயம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மோதிய பயணிகள் பேரூந்து 5 பேர் காயம்

,

Continue Reading... மோதிய பயணிகள் பேரூந்து 5 பேர் காயம்
வீழ்ந்த அமெரிக்கா விமானம் 22 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

வீழ்ந்த அமெரிக்கா விமானம் 22 பேர் காயம்

,

Continue Reading... வீழ்ந்த அமெரிக்கா விமானம் 22 பேர் காயம்
திருப்பதியில் வாகன விபத்து 2 பேர் பலி 9 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

திருப்பதியில் வாகன விபத்து 2 பேர் பலி 9 பேர் காயம்

,

Continue Reading... திருப்பதியில் வாகன விபத்து 2 பேர் பலி 9 பேர் காயம்
திருமலையில் இரு குழுக்கள் மோதல் 9 பேர் காயம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

திருமலையில் இரு குழுக்கள் மோதல் 9 பேர் காயம்

,

Continue Reading... திருமலையில் இரு குழுக்கள் மோதல் 9 பேர் காயம்
பாகிஸ்தானில் வெடித்த குண்டு 19 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் வெடித்த குண்டு 19 பேர் காயம்

,

Continue Reading... பாகிஸ்தானில் வெடித்த குண்டு 19 பேர் காயம்
இந்தியாவில் பேரூந்து விபத்து 16 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

இந்தியாவில் பேரூந்து விபத்து 16 பேர் காயம்

,

Continue Reading... இந்தியாவில் பேரூந்து விபத்து 16 பேர் காயம்
மக்களுக்குள் நுழைந்த கார் 7 பேர் பலி 10 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

மக்களுக்குள் நுழைந்த கார் 7 பேர் பலி 10 பேர் காயம்

,

Continue Reading... மக்களுக்குள் நுழைந்த கார் 7 பேர் பலி 10 பேர் காயம்