அமெரிக்கா விமானத்தை துரத்திய ரஷ்யா விமானம்
Posted in ஈரான் உலக செய்திகள்

துருக்கி விமானங்களை வாங்கி குவிக்கும் உக்ரைன்

,

Continue Reading... துருக்கி விமானங்களை வாங்கி குவிக்கும் உக்ரைன்
சுற்றிவளைக்க பட்டுள்ளஉக்ரைன் இராணுவம் கடும் மோதல்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

சுற்றிவளைக்க பட்டுள்ளஉக்ரைன் இராணுவம் கடும் மோதல்

,

Continue Reading... சுற்றிவளைக்க பட்டுள்ளஉக்ரைன் இராணுவம் கடும் மோதல்
ஈரான் இராணுவ முகாம் எரிகிறது|ரஷ்யாவிடம் வீழ்ந்த உக்ரைன் நகரங்கள்|மக்கள் கடத்தல்|
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

ஈரான் இராணுவ முகாம் எரிகிறது|ரஷ்யாவிடம் வீழ்ந்த உக்ரைன் நகரங்கள்|மக்கள் கடத்தல்|

,

Continue Reading... ஈரான் இராணுவ முகாம் எரிகிறது|ரஷ்யாவிடம் வீழ்ந்த உக்ரைன் நகரங்கள்|மக்கள் கடத்தல்|
எரியும் ஆயுத கூடங்கள் சுற்றிவளைத்து தாக்கும் இராணுவம்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

எரியும் ஆயுத கூடங்கள் சுற்றிவளைத்து தாக்கும் இராணுவம்

,

Continue Reading... எரியும் ஆயுத கூடங்கள் சுற்றிவளைத்து தாக்கும் இராணுவம்
ரஷ்யா உக்ரைன் மீது நச்சு குண்டு தாக்குதல் எரியும் உக்ரைன் கிராமங்கள்
Posted in உக்ரைன் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள் ரஷ்யா

ரஷ்யா உக்ரைன் மீது நச்சு குண்டு தாக்குதல் எரியும் உக்ரைன் கிராமங்கள்

,

Continue Reading... ரஷ்யா உக்ரைன் மீது நச்சு குண்டு தாக்குதல் எரியும் உக்ரைன் கிராமங்கள்
பழிவாங்கிய இராணுவம் சுற்றிவளைத்து தாக்குதல்|ரஷ்யா உக்ரைன் போர்|இலங்கை இறுதி போர்
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

பழிவாங்கிய இராணுவம் சுற்றிவளைத்து தாக்குதல்|ரஷ்யா உக்ரைன் போர்|இலங்கை இறுதி போர்

,

Continue Reading... பழிவாங்கிய இராணுவம் சுற்றிவளைத்து தாக்குதல்|ரஷ்யா உக்ரைன் போர்|இலங்கை இறுதி போர்
இஸ்ரேலில் வெடித்த போர்|மலேசியாவில் தமிழர்கள் படுகொலை|உக்ரைன் ரஷ்யா மோதல்
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

இஸ்ரேலில் வெடித்த போர்|மலேசியாவில் தமிழர்கள் படுகொலை|உக்ரைன் ரஷ்யா மோதல்

,

Continue Reading... இஸ்ரேலில் வெடித்த போர்|மலேசியாவில் தமிழர்கள் படுகொலை|உக்ரைன் ரஷ்யா மோதல்
உக்கிரேன் விமான படைகள் பீரங்கி படைகள் மீது கடும் தாக்குதல்
Posted in உலக செய்திகள்

ரஷ்யா உக்ரைன் கடும் மோதல் பலநூறு இராணுவம் மரணம்

,

Continue Reading... ரஷ்யா உக்ரைன் கடும் மோதல் பலநூறு இராணுவம் மரணம்
உக்ரைனுக்கு 400மில்லியன் யூரோ ஆயுத உதவி வழங்கும் ஜெர்மன்
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

குவிக்க படும் ஆயுதங்கள் |உக்ரைன் ரஷ்யா கடும் யுத்தம்|ukrain russia war

குவிக்க படும் ஆயுதங்கள் |உக்ரைன் ரஷ்யா கடும் யுத்தம்|ukrain russia war குவிக்க…

Continue Reading... குவிக்க படும் ஆயுதங்கள் |உக்ரைன் ரஷ்யா கடும் யுத்தம்|ukrain russia war
எரியும் ஈரான் ஆயுதங்கள்|ரஷ்யா உக்ரைன் கடும் போர்|சவூதி இஸ்ரேல் மோதல் உச்சம்|ethiri news
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

எரியும் ஈரான் ஆயுதங்கள்|ரஷ்யா உக்ரைன் கடும் போர்|சவூதி இஸ்ரேல் மோதல் உச்சம்|ethiri news

,

Continue Reading... எரியும் ஈரான் ஆயுதங்கள்|ரஷ்யா உக்ரைன் கடும் போர்|சவூதி இஸ்ரேல் மோதல் உச்சம்|ethiri news
வீழ்ந்து எரியும் விமானங்கள்|பயணிகள் கதறல்|உக்ரைன் ரஷ்யா போர்|
Posted in உளவு செய்திகள்

வீழ்ந்து எரியும் விமானங்கள்|பயணிகள் கதறல்|உக்ரைன் ரஷ்யா போர்|

,

Continue Reading... வீழ்ந்து எரியும் விமானங்கள்|பயணிகள் கதறல்|உக்ரைன் ரஷ்யா போர்|
ரஷ்யாவை மிரடுடம் உக்ரைன் கடல் விமானம்
Posted in உலக செய்திகள்

ரஷ்யாவை மிரடுடம் உக்ரைன் கடல் விமானம்

,

Continue Reading... ரஷ்யாவை மிரடுடம் உக்ரைன் கடல் விமானம்
உக்ரைன் ரஷ்யா கடும் மோதல் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்
Posted in உலக செய்திகள்

உக்ரைன் ரஷ்யா கடும் மோதல் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்

,

Continue Reading... உக்ரைன் ரஷ்யா கடும் மோதல் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்
ரஷ்யாவுக்குள் நுழைந்த உக்ரைன் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்
Posted in உலக செய்திகள்

ரஷ்யாவுக்குள் நுழைந்த உக்ரைன் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்

,

Continue Reading... ரஷ்யாவுக்குள் நுழைந்த உக்ரைன் விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல்
ரஷ்யா இராணுவத்தினரால் உக்ரைன் இராணுவம் கைது
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

ரஷ்யா இராணுவத்தினரால் உக்ரைன் இராணுவம் கைது

,

Continue Reading... ரஷ்யா இராணுவத்தினரால் உக்ரைன் இராணுவம் கைது
ரஷ்யா பகுதியை பிடித்து விட்டோம் உக்ரைன்
Posted in உலக செய்திகள்

ரஷ்யா பகுதியை பிடித்து விட்டோம் உக்ரைன்

,

Continue Reading... ரஷ்யா பகுதியை பிடித்து விட்டோம் உக்ரைன்
உக்ரைன் படைகள் வசம் முக்கிய பகுதிகள் வீழ்ந்தன
Posted in உலக செய்திகள்

உக்ரைன் பக்மூட்டில் கடும் யுத்தம்

,

Continue Reading... உக்ரைன் பக்மூட்டில் கடும் யுத்தம்
பொறிக்குள் சிக்கிய உக்ரைன் வினியோக வழி துண்டிப்பு
Posted in உலக செய்திகள்

பொறிக்குள் சிக்கிய உக்ரைன் வினியோக வழி துண்டிப்பு

,

Continue Reading... பொறிக்குள் சிக்கிய உக்ரைன் வினியோக வழி துண்டிப்பு
ரஷ்யா ஏவுகணை தாக்குதல் 17 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

ரஷ்யா ஏவுகணை தாக்குதல் 17 பேர் காயம்

.

Continue Reading... ரஷ்யா ஏவுகணை தாக்குதல் 17 பேர் காயம்
உக்ரைனைன் 32 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்திய ரஷ்யா
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

உக்ரைன் 32 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்திய ரஷ்யா

,

Continue Reading... உக்ரைன் 32 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்திய ரஷ்யா