வெல்லவாய பகுதியில் மீண்டும் நிலநடுக்கம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கை கடற்பரப்பில் நிலநடுக்கம்

இலங்கை கடற்பரப்பில் நிலநடுக்கம் இலங்கை பேருவளை அண்டிய கடற்பரப்பில் நிலநடுக்கம் ஒன்று ஏற்பட்டுள்ளதாக…

Continue Reading... இலங்கை கடற்பரப்பில் நிலநடுக்கம்