Posted in இலங்கை செய்திகள்

அரிசியை அதிக விலைக்கு விற்ற 500 கடைக்கு ஆப்பு

அரிசியை அதிக விலைக்கு விற்ற 500 கடைக்கு ஆப்பு சிங்கையில் புதிய அரசினால்…

Continue Reading... அரிசியை அதிக விலைக்கு விற்ற 500 கடைக்கு ஆப்பு