உன் நிலை என்ன
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன் நிலை என்ன

,

Continue Reading... உன் நிலை என்ன
இன்று போல் என்றும் வாழ்ந்திடு
Posted in பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இன்று போல் என்றும் வாழ்ந்திடு

,

Continue Reading... இன்று போல் என்றும் வாழ்ந்திடு
உன்னால் துடிக்கிறோம்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னால் துடிக்கிறோம்

,

Continue Reading... உன்னால் துடிக்கிறோம்
மகிழ்வாய் இருக்க விழித்து கொள்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

மகிழ்வாய் இருக்க விழித்து கொள்

,

Continue Reading... மகிழ்வாய் இருக்க விழித்து கொள்
இறைவனை தேடு
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இறைவனை தேடு

,

Continue Reading... இறைவனை தேடு
கலங்காதே ஓடு
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கலங்காதே ஓடு

,

Continue Reading... கலங்காதே ஓடு
காதல் செய்வோம் வா|காதல் கவிதைகள் |காதல் சோக கவிதை
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

காதல் செய்வோம் வா|காதல் கவிதைகள் |காதல் சோக கவிதை

காதல் செய்வோம் வா|காதல் கவிதைகள் |காதல் சோக கவிதை

Continue Reading... காதல் செய்வோம் வா|காதல் கவிதைகள் |காதல் சோக கவிதை
கண்ணீர் துடை வெல்வாய் |சோக கவிதைகள் | காதல் சோக கவிதை
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கண்ணீர் துடை வெல்வாய் |சோக கவிதைகள் | காதல் சோக கவிதை

,

Continue Reading... கண்ணீர் துடை வெல்வாய் |சோக கவிதைகள் | காதல் சோக கவிதை
காதல் நீயே புனிதம்|காதல் கவிதை|வன்னி மைந்தன் கவிதை |tamil kavithai|tamil kavithaikal
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

காதல் நீயே புனிதம்|காதல் கவிதை|வன்னி மைந்தன் கவிதை |tamil kavithai|tamil kavithaikal

,

Continue Reading... காதல் நீயே புனிதம்|காதல் கவிதை|வன்னி மைந்தன் கவிதை |tamil kavithai|tamil kavithaikal
வாழ்வோம் வா
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

வாழ்வோம் வா

,

Continue Reading... வாழ்வோம் வா
என்னோடு வா
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

என்னோடு வா

என்னோடு வா மீசை வைத்த ஆணழகாமின்னுகிறாய் நாயகனாகன்ன குழி சிரிக்குதேகாதல் மழை பொழியுதே…

Continue Reading... என்னோடு வா
யாரிடமும் சொல்லிடாதே
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

யாரிடமும் சொல்லிடாதே

,

Continue Reading... யாரிடமும் சொல்லிடாதே
உன்னால் துடிக்கும் இதயம்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னால் துடிக்கும் இதயம்

,

Continue Reading... உன்னால் துடிக்கும் இதயம்
என் ஆசை நிறைவேறுமா ….?
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

என் ஆசை நிறைவேறுமா ….?

,

Continue Reading... என் ஆசை நிறைவேறுமா ….?
வெங்காயம்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

வெங்காயம்

,

Continue Reading... வெங்காயம்
உன்னால் அழுகிறேன்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னால் அழுகிறேன்

,

Continue Reading... உன்னால் அழுகிறேன்
இசைக்கு இன்று பிறந்த நாள்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இசைக்கு இன்று பிறந்த நாள்

,

Continue Reading... இசைக்கு இன்று பிறந்த நாள்
ஏன் அழுகிறாய்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

ஏன் அழுகிறாய்

,

Continue Reading... ஏன் அழுகிறாய்
சதி செய்த பெரும் துயரம்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

சதி செய்த பெரும் துயரம்

,

Continue Reading... சதி செய்த பெரும் துயரம்
உன்னை மறவேன்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னை மறவேன்

,

Continue Reading... உன்னை மறவேன்