கலங்காதே மனமே
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கலங்காதே மனமே

கலங்காதே மனமே ஊரு விட்டு ஊரு வந்தாஉன்னை மறப்பேனாஉள்ளமதில் நின்றாய்உன்னை எறிவேனா கண்ணுக்குள்ள…

Continue Reading... கலங்காதே மனமே
இதயம் உன்னை தேடுதே
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இதயம் உன்னை தேடுதே

,

Continue Reading... இதயம் உன்னை தேடுதே
பிரம்மனுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்
Posted in இலங்கை செய்திகள் கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

பிரம்மனுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

,

Continue Reading... பிரம்மனுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்
கண்ணீர் அஞ்சலி
Posted in கவிதைகள் முக்கிய செய்திகள்

கண்ணீர் அஞ்சலி

,

Continue Reading... கண்ணீர் அஞ்சலி
வந்து விடு
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

வந்து விடு

,

Continue Reading... வந்து விடு
இதயம் இருந்தால் இதற்கு பதில் சொல்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இதயம் இருந்தால் இதற்கு பதில் சொல்

,

Continue Reading... இதயம் இருந்தால் இதற்கு பதில் சொல்
இன்றைய பாலஸ்தீனம்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இன்றைய பாலஸ்தீனம்

,

Continue Reading... இன்றைய பாலஸ்தீனம்
கண்ணீர் அஞ்சலி
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கண்ணீர் அஞ்சலி

,

Continue Reading... கண்ணீர் அஞ்சலி
உன் நிலை என்ன
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன் நிலை என்ன

,

Continue Reading... உன் நிலை என்ன
அசானிக்காக உள்ளம் திறந்த மக்கள் குரல்கள்
Posted in கவிதைகள்

அசானிக்காக உள்ளம் திறந்த மக்கள் குரல்கள்

,

Continue Reading... அசானிக்காக உள்ளம் திறந்த மக்கள் குரல்கள்
உன்னால் துடிக்கிறோம்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

உன்னால் துடிக்கிறோம்

,

Continue Reading... உன்னால் துடிக்கிறோம்
உள்ளம் தர வா
Posted in கவிதைகள்

உள்ளம் தர வா

,

Continue Reading... உள்ளம் தர வா
உன் பார்வை போதும்
Posted in கவிதைகள்

உன் பார்வை போதும்

,

Continue Reading... உன் பார்வை போதும்
உன்னை கொஞ்சம் மாற்று
Posted in கவிதைகள்

உன்னை கொஞ்சம் மாற்று

,

Continue Reading... உன்னை கொஞ்சம் மாற்று
ஆர தழுவு
Posted in கவிதைகள்

ஆர தழுவு

,

Continue Reading... ஆர தழுவு
மகிழ்வாய் இருக்க விழித்து கொள்
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

மகிழ்வாய் இருக்க விழித்து கொள்

,

Continue Reading... மகிழ்வாய் இருக்க விழித்து கொள்
இறைவனை தேடு
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இறைவனை தேடு

,

Continue Reading... இறைவனை தேடு
கலங்காதே ஓடு
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கலங்காதே ஓடு

,

Continue Reading... கலங்காதே ஓடு
காதல் செய்வோம் வா|காதல் கவிதைகள் |காதல் சோக கவிதை
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

காதல் செய்வோம் வா|காதல் கவிதைகள் |காதல் சோக கவிதை

காதல் செய்வோம் வா|காதல் கவிதைகள் |காதல் சோக கவிதை

Continue Reading... காதல் செய்வோம் வா|காதல் கவிதைகள் |காதல் சோக கவிதை
கண்ணீர் துடை வெல்வாய் |சோக கவிதைகள் | காதல் சோக கவிதை
Posted in கவிதைகள் வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

கண்ணீர் துடை வெல்வாய் |சோக கவிதைகள் | காதல் சோக கவிதை

,

Continue Reading... கண்ணீர் துடை வெல்வாய் |சோக கவிதைகள் | காதல் சோக கவிதை