90 வீதமான வாக்காளர் அட்டைகள் விநியோகம்

Spread the love
90 வீதமான வாக்காளர் அட்டைகள் விநியோகம்

இலங்கையில் இடம்பெறவுள்ள ஜனாதிபதி தேர்தலை அடுத்து 90 வீதமான வாக்காளர் அட்டைகள் விநியோகிக்க பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது

Leave a Reply