80 இஸ்ரேல் இராணுவம் பலி |இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war|palestine isreal war

80 இஸ்ரேல் இராணுவம் பலி |இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war|palestine isreal war
Spread the love


80 இஸ்ரேல் இராணுவம் பலி |இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war|palestine isreal war

இஸ்ரேல் இராணுவத்தில் 80 பேர் பலியாகியுள்ளதாக
இஸ்ரேல் இராணுவம் அறிவிப்பு

22 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்தல் .

மில்லியன் இஸ்ரேல் மக்கள் ஓட்டம் ,இஸ்ரேல் இராணுவம் பகிரங்க அறிவிப்பு

தொடரும் கடும் போர்

full video