இலங்கையில் பரவும் ஒமிக்ரான்- நால்வர் பாதிப்பு

Spread the love

இலங்கையில் பரவும் ஒமிக்ரான்- நால்வர் பாதிப்பு

இலங்கையில் தற்போது உலக நாடுகளை மிரட்டி வரும் ஒமிக்ரான் நோயினால் பதஹிக்க பட்டு நல்லவர் சிக்கியுள்ளனர்

மேலும் இந்த நோயானது வேகமாக பரவும் நிலை ஏற்படுவதால் ,பலத்த கட்டு பாடுகள் விதிக்க பட்டுள்ளது

    Leave a Reply