45 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் தொடரும் யுத்தம்

45 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் தொடரும் யுத்தம்
இதனை SHARE பண்ணுங்க

45 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் தொடரும் யுத்தம்

உக் ரேனில் வருடத்தின் இறுதி நாள் மற்றும் வருடத்தின் முதல்,
நாளில் வானில் பலத்த சுமார் இடம்பெற்றுள்ளது .

வானில் நடந்த இந்த போரில் கரும்புலி விமானங்கள் 45 சுட்டு வீழ்த்த பட்டுள்ளன .

இதில் 2022 ஆண்டின் இறுதி நாள் 12மணிக்கு முன்னராக 12 விமானங்களும் ,
அதன் பின்னரான 2023 ஆண்டின் முதலாவது நாள்
ஒருமணியளவில் 32 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்த பட்டுள்ளன .

முழுமையாக பார்க்க காணொளி பாருங்கள்


இதனை SHARE பண்ணுங்க