13 க்கு எதிராக காவிகள் போர்க்கொடி

பிக்கு

13 க்கு எதிராக காவிகள் போர்க்கொடி

இலங்கையில் ரணில் விக்கிரமசிங்காவினால் 13 வந்தது சட்டத்தை அமூல் படுத்தி,
அதனை நிறைவேற்ற உள்ளதாக ரணில் விக்கிரமசிங்கா அறிவித்தார்

ஆனால் ரணிலின் இந்த அறிவிப்புக்கு பவுத்த மத காவிகள்
சங்கம் கடும் எதிர்ப்பை வெளியிட்டுள்ளது .

இலங்கையின் பொருளாதாரம்
வீழ்ச்சியடைந்துள்ள நிலையில் ,அதனை கட்டி எழுப்பிட ரணில் முயற்சிகளை
மேற்கொண்டு வரும் நிலையில் இந்த போர் கொடியை புத்த மகா சங்கம் கிளப்பி வருகிறது.