10 000 இராணுவம் உயிரிழப்பு

10 000 இராணுவம் உயிரிழப்பு

10 000 இராணுவம் உயிரிழப்பு

உக்கிரேன் கிழக்கு சொலிடர் பகுதியில் முன்னேறிய ரசியா இராணுவத்தினருக்கு ,
எதிராக போராடிய உக்கிரேன் இராணுவத்தினரின்,
பத்து ஆயிரம் பேர் அந்த களமுனையில் உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிவிக்க பட்டுள்ளது .

உக்கிரேனின் முத்த அதிகாரி ஒருவர் இந்த விடயத்தை வெளியிட்டு,
பர பரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளார் .

முன்னேறிய ரசியா படைகளுக்கு எதிராக,
முப்பது ஆயிரம் உக்கிரேன் இராணுவம் குவிக்க பட்டு ,
தாக்குதல்கள் நடத்த பட்டன .

அந்த தாக்குதல்களில் இறந்தவர்கள் தவிர ,
கிட்ட தட்ட இருபதாயிரம் பேர் வரையிலே எஞ்சினர் என்கிறார் அந்த அதிகாரி .

ஆயுதங்கள் இல்லை தாருங்கள் என ,
ஜெலன்ஸி கோரிக்கை விடுத சம்பவம் ,இந்த இழப்புக்கள் பின்னிருந்து ,
எழுந்த குரல் என அவர் தெரிவித்துள்ளார் .