ஹமாஸ் ஹிஸ்புல்லா கூட்டாக ரொக்கட் தாக்குதல்|Hezbollah missile fire|Gaza isreal war|

ஹமாஸ் ஹிஸ்புல்லா கூட்டாக ரொக்கட் தாக்குதல்|Hezbollah missile fire|Gaza isreal war|
Spread the love

ஹமாஸ் ஹிஸ்புல்லா கூட்டாக ரொக்கட் தாக்குதல்|Hezbollah missile fire|Gaza isreal war|

இஸ்ரேல் ஆக்கிரமிப்பு பகுதிகளை இலக்கு வைத்து ,ஹமாஸ் ஹிஸ்புல்லா
ரொக்கட் தாக்குதலை நடத்திய வண்ணம் உள்ளனர் .இஸ்ரேல் இலக்குகள் நோக்கி தாக்குதல் ,

வடக்கு இஸ்ரேலின் எல்லைக் கிராமமான ஷ்துலா அருகே
ஏவுகணைகளை ஏவியதை அடுத்து, இஸ்ரேல் புதன்கிழமை தெற்கு லெபனான் மீது பீரங்கிகளை வீசியது.

வீடியோ