ஹமாஸ் விமானங்கள் மூலம் தாக்குதல்|hamas air strike|

ஹமாஸ் விமானங்கள் மூலம் தாக்குதல்|hamas air strike|
Spread the love


ஹமாஸ் விமானங்கள் மூலம் தாக்குதல்|hamas air strike|

ஹமாஸ் விமானங்கள் மூலம் தாக்குதல்
அதிரும் இஸ்ரேல் காசா
புது ஆடுகளத்தை திறந்து தாக்குதல் .

வீடியோ