ஹமாஸ் ரொக்கட் தாக்குதல் எரிந்த இஸ்ரேல் வீடுகள்

ஹமாஸ் ரொக்கட் தாக்குதல் எரிந்த இஸ்ரேல் வீடுகள்
Spread the love

ஹமாஸ் ரொக்கட் தாக்குதல் எரிந்த இஸ்ரேல் வீடுகள்

பாலஸ்தீனம் காசாவில் இருந்து ஹமாஸ் அமைப்பினர் ரொக்கட் தாக்குதல் நடத்தினர் .


இந்த ராக்கெட் தாக்குதலில் இஸ்ரேல் ஆக்கிரமிப்பு பகுதியாக விளங்கும்
, அஷ்கெலோனில் வீடுகள் கார்கள் என்பன எரிந்து அழிந்துள்ளன .
வீடுகள் கார்கள் எரிந்த பொழுதும் மக்களுக்கு சேதம் ஏதும் ஏற்படவில்லை ,