ஹமாஸ் கோட்டைகள் சுற்றிவளைப்பு|ஹமாஸ் கைது|Hamas soldier Arrested|Hamas strongholds|ethiri news

ஹமாஸ் கோட்டைகள் சுற்றிவளைப்பு|ஹமாஸ் கைது|Hamas soldier Arrested|Hamas strongholds|ethiri news
Spread the love


ஹமாஸ் கோட்டைகள் சுற்றிவளைப்பு|ஹமாஸ் கைது|Hamas soldier Arrested|Hamas strongholds|ethiri news

ஹமாஸ் கைது கோட்டைகள் சுற்றிவளைப்பு

ஹமாஸ் இராணுவத்தினர் கோட்டைகள் இஸ்ரேல் இராணுவத்தால் சுற்றிவளைப்பு ,பலநூறு ஹமாஸ் போராட்ட கார்கள் கைது ,இஸ்ரேல் படைகள் அறிவிப்பு ,|Hamas soldier Arrested|Hamas strongholds

வீடியோ