ஸ்டாலினுக்கு தேர்தல் பயம்காட்டும் சீமானின் 11 நிமிட பேச்சு

ஸ்டாலினுக்கு தேர்தல் பயம்காட்டும் சீமானின் 11 நிமிட பேச்சு
இதனை SHARE பண்ணுங்க

நான் வந்த இதை செஞ்சு பாரு .

நீ இதை செஞ்சா தம்பி அவுட்டு .நான் வந்த இதை செஞ்சு பாரு

கிழித்துதொங்க விட்ட சீமான் .

இதில் அழுத்தி காணொளி பார்க்க


இதனை SHARE பண்ணுங்க