வெளியான அமெரிக்கா நேட்டோ தாக்குதல் திட்டம் ஓடவிட்டு ரஷ்யா

வெளியான அமெரிக்கா நேட்டோ தாக்குதல் திட்டம் ஓடவிட்டு ரஷ்யா

வெளியான அமெரிக்கா நேட்டோ தாக்குதல் திட்டம் ஓடவிட்டு ரஷ்யா

வெளியான அமெரிக்கா நேட்டோ தாக்குதல் திட்டம் ,
உலக நாடுகளின் மிக முக்கிய இராணுவத்தினரை
ஓடி வைத்துள்ளது .

வரும் நாட்களில் ,மாதங்களில் நடத்த போகும் தாக்குதல் ,
திட்டமிடல்கள் ,துல்லியமாக ரஷ்யா
கைகளுக்கு சென்ற நிலையில் ,அதனை அப்படியே வெளியிட்டு ,
அமெரிக்கா நேட்டோ நாடுகளை ஓட விட்டுள்ளது ரஷ்யா .

இந்த தாக்குதல் திட்டடங்கள் யாவும் ,போட்ட சோப் செய்ய பட்டு ,
அமெரிக்கா நேட்டோ நாடுகளை ,குழப்பும் நோக்கிலும் ,உக்ரைனில் இவர்களில் தாக்குதல் திட்டங்கள் யாவும் தோற்று போகும்
வழியை அமைக்கும் தோற்ற பட்டை உருவாக்க ,ரஷ்ய மேற்கொள்ளும் பரப்புரை என மேற்குலங்கங்கள் தெரிவித்துள்ளன .

வெளியான அமெரிக்கா நேட்டோ தாக்குதல் திட்டம் ஓடவிட்டு ரஷ்யா

உண்மையில்லா ஒரு அறிக்கைக்கு ,ஏன் இவ்வாறு அவரச பட்டு ,
நேட்டோ மற்றும் அமெரிக்கா நாடுகளின் ,உளவுத்துறை மற்றும் அவர் தம் ஆதரவு ஊடங்கள் ஒன்றாக கூக்குரல் போடுகின்றன

அப்படி என்றால் இதில் ஏதோ உண்மை இருக்கிறது ,
அமெரிக்காவினால் அறிவிக்க பட்ட சமீபகால ,உக்ரைன் மீதான உதவிகள் ,மற்றும் இராணுவ திட்டங்கள் ,இதில் அடங்க பட்டுள்ளதே ,
இந்த பர பரப்புக்கு காரணமாக அமைந்துள்ளது .

இந்த தாக்குதல் திட்டங்கள் உண்மையானது என்றால் ,
உக்ரைன் ராணுவம் பேரழிவை சந்திக்க போகிறது ,
ஏற்படுத்தும் என்பதை அடித்து கூறலாம் .