வெடித்த கடும் யுத்தம் 16 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் பலநூறு இராணுவம் பலி

வெடித்த கடும் யுத்தம் 16 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் பலநூறு இராணுவம் பலி
Spread the love

வெடித்த கடும் யுத்தம் 16 விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தல் பலநூறு இராணுவம் பலி

காணொளி இதில் அழுத்தியும் பார்க்கலாம்