வெடித்த கடும் யுத்தம் பலநூறு இராணுவம் பலி

வெடித்த கடும் யுத்தம் பலநூறு இராணுவம் பலி
Spread the love

வெடித்த கடும் யுத்தம் பலநூறு இராணுவம் பலி

வெடித்த கடும் யுத்தம் பலநூறு இராணுவம் பலி ‘ உக்ரைன் ரஷ்யவனுக்கு இடையில் கடும் யுத்தம் ,பலநூறு இராணுவம் மரணம் , டாங்கிகள்,பீரங்கிகள் ,என்பன அழிப்பு ,