வெடித்த கடும் போர் எரியும் இராணுவ தலைமையகம்

வெடித்த கடும் போர் எரியும் இராணுவ தலைமையகம்

வெடித்த கடும் போர் எரியும் இராணுவ தலைமையகம்

உக்ரைன் ரஷ்யா போர் இன்று, களநிலவரம் ,கலவரமாக காண படுகிறது ,
உக்ரைன் கிழக்கு பக்மூட் ,பகுதியை முழுவதுமாக ,ஆக்கிரமிக்கும் ,பாரிய ,இராணுவ நடவடிக்கையை வாடகை ,இராணுவமான ,வாக்கினர் குழு ஈடுபட்டுள்ளது .

பல்முனை ,தாக்குதல்கள் ,கடுமையாக நடத்த படுகின்றன ,
உக்ரைன் ,இராணுவம் ,பின் வாங்கி செல்லும் ,
நிலைக்கு தள்ள பட்டு வருகிறது ,
யுக்கிறேன் கிழக்கு முழுவதுமாக ,ரஸ்யா படைகள் ,
கட்டுபாட்டுக்குள் சென்று விடும் ,தீவிர ,தாக்குதல்கள் ,தற்போது இடம்பெறுகிறது .

பயங்கர ,போர்க்களமாக, யுக்கிறேன் கிழக்கு ,போர்முனை உள்ளது ,ரசியா பாதுகாப்பு அமைச்சு ,
தீயில் எரிந்துள்ளது ,இந்த தீ சம்பவம் ,பெரும் ,அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது .

வெடித்த கடும் போர் எரியும் இராணுவ தலைமையகம்,