வெடித்த ஏவுகணை கிடங்கு பல மில்லியன் இழப்பு

வெடித்த ஏவுகணை கிடங்கு பல மில்லியன் இழப்பு

வெடித்த ஏவுகணை கிடங்கு பல மில்லியன் இழப்பு

வெடித்த உக்ரைன் இராணுவத்தின் ஏவுகணை ஆயுத கிடங்கு பல மில்லியன் இழப்பு .குறிவைத்து அடித்த ரஷ்யா இராணுவம் ,கசிந்த ஆவணத்தால் நடந்த பயங்கரம் .


தாக்குதல் திட்டங்களை திடீரென மாற்றும் உக்ரைன் இராணுவம் ,வேட்டை திரு விழாவை ஆரம்பித்துள்ளரஷ்யா இராணுவம் ,நெருக்கடியில் யுக்ரைன் படைகள் .

இதில் அழுத்தியும் காணொளி பார்க்கலாம்