வெடிக்கும் ரொக்கட் எரியும் இஸ்ரேல்|Massive rocket fired|rocket hit Ben Gurion airport|Tel Aviv area|

வெடிக்கும் ரொக்கட் எரியும் இஸ்ரேல்|Massive rocket fired|rocket hit Ben Gurion airport|Tel Aviv area|
Spread the love


வெடிக்கும் ரொக்கட் எரியும் இஸ்ரேல்|Massive rocket fired|rocket hit Ben Gurion airport|Tel Aviv area| video in

இஸ்ரேல் எங்கும் வெடிக்கும் ரொக்கட் எரியும் வீடுகள் ,கார்கள்,
மக்கள் ஓட்டம் .ஹமாஸ் ஹிஸ்புல்லா கூட்டாக ரொக்கட் தாக்குதல் ,
|Massive rocket fired|rocket hit Ben Gurion airport| targeting the Tel Aviv area,

வீடியோ

இஸ்ரேல் தலைநகரை இலக்குவைத்து மூன்றாவது தடவையாக ரொக்கட் தாக்குதல்.சதடுக்க பட்டவை தவிர்ந்து பலது வீழ்ந்து வெடித்துஉள்ளது .

விமான தளத்தில் வீழ்ந்துள்ளது ,கார்கள் வீடுகள் சிலது எரிகின்றன ,முழுமையான சேதவிபரங்கள் இஸ்ரேல் தெரிவித்தால் மட்டுமே தெரிய வரும் .

வெடிக்கும் ரொக்கட் எரியும் இஸ்ரேல்|Massive rocket fired|rocket hit Ben Gurion airport|Tel Aviv area|
வெடிக்கும் ரொக்கட் எரியும் இஸ்ரேல்|Massive rocket fired|rocket hit Ben Gurion airport|Tel Aviv area|