வெடிக்கும் காஸ் சிலிண்டர்கள் – பீதியில் மக்கள்

வெடிக்கும் காஸ் சிலிண்டர்கள் – பீதியில் மக்கள்

இலங்கையில் சமீப காலங்களாக காஸ் சிலிண்டர்கள் வெடித்த வண்ணம் உள்ளது

இவ்விதம் மாட்டு காத்தான் குடி பகுதியில் வீடொன்றில் காஸ் சிலிண்டர் வெடித்துள்ளது ,இதில்

சிறிய பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள போதிலும் மக்கள் மத்தியில் அச்சம் நிலவுகிறது

    Author: நலன் விரும்பி

    Leave a Reply