வீழ்ந்த போர் விமானம் விமானி சிறை பிடிப்பு

வீழ்ந்த போர் விமானம் விமானி சிறை பிடிப்பு

வீழ்ந்த போர் விமானம் விமானி சிறை பிடிப்பு

வீழ்ந்த ,உக்ரைன் போர், விமானம், ரஸ்யாவுக்கு தாக்குதல் நடத்த பறந்து சென்ற ,உக்ரைன் போர் விமானம் ,விபத்தில் சிக்கி வீழ்ந்தது ,
அப்போது அந்த ,விமானத்தை , ஒட்டி சென்ற வானோடி உயிர் தப்பினார்
,விமானி ,தமது நாட்டுக்குள் ,தப்பிக்க முயன்றுள்ளார் .


ரஷ்யா எல்லையோரத்தில் காவலில் இருந்த ,இராணுவத்தினரால் ,
யுக்ரைன் ,வானோடி , சிறை ,பிடிக்க பட்டுள்ளார் .

கடுமையான ,சித்திர வதைகளிற்கு ,யுக்ரைன் விமானி சிக்கியுள்ளார் ,
இவர் மூலம் பெற பட்ட தகவலை வைத்து ,யுக்ரைன் மீது ,அதிரடி தாக்குதல் ,வைத்தியம் ,செய்திட ,தாக்குதல் தயாரிப்புக்கள் இடம்பெறுகின்றன .