வீழ்ந்து நொறுங்கிய இந்தியா இராணுவ உலங்குவானூர்தி

வீழ்ந்து நொறுங்கிய இந்தியா இராணுவ உலங்குவானூர்தி

வீழ்ந்து நொறுங்கிய இந்தியா இராணுவ உலங்குவானூர்தி

இந்திய உலங்குவானூர் ஒன்று ஜம்மு கஸ்மீர் பகுதியில் திடீரென வீழ்ந்து நொறுங்கியது .இதன் போது அதில் பயணித்த நால்வருக்கும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது .

தரை இறங்க முற்பட்ட பொழுது ,விமானியின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து
வானூர்தி அருகில் உள்ள ஆற்றுக்குள் வீழ்ந்துள்ளது .

விரைந்து வந்த மீட்பு குழுவினரால்
வானூர்தி மீட்க பட்டுள்ளது .

இந்த விபத்து தொடர்பிலான விசாரணைகள்
இடம்பெற்ற வண்ணம் உள்ளன