வீழ்ந்து எரியும் விமானங்கள்|பயணிகள் கதறல்|உக்ரைன் ரஷ்யா போர்|

வீழ்ந்து எரியும் விமானங்கள்|பயணிகள் கதறல்|உக்ரைன் ரஷ்யா போர்|
Spread the love


வீழ்ந்து எரியும் விமானங்கள்|பயணிகள் கதறல்|உக்ரைன் ரஷ்யா போர்|

வீழ்ந்து எரியும் விமானங்கள் ,பயணிகள் மரணம் ,கதறும் உறவுகள் ,
பரசூட்டில் குதித்து தப்பிய விமானி ,நடந்தது என்ன ,

full video