வீரலட்சுமி முக்தார் பொதுமக்களிடம் மன்னிப்பு கோர வேண்டும்

வீரலட்சுமி முக்தார் பொதுமக்களிடம் மன்னிப்பு கோர வேண்டும்
Spread the love

வீரலட்சுமி முக்தார் பொதுமக்களிடம் மன்னிப்பு கோர வேண்டும்

வீரலட்சுமி முக்தார் பொதுமக்களிடம் மன்னிப்பு கோரா வேண்டும்

என்மீது சேறை அள்ளி பூசிய வீரலட்சுமி முக்தார்பொதுவெளியில் மன்னிப்பு கோரவேண்டும் சீமான் வழக்கு ,சட்டம் படித்த சீமான் மனைவி கயல் விழி முன்பாக பேட்டி ,வெடித்த புது யுத்தம் .


மேலும் பஞ்சாப்பில் இருந்து சீமானுக்கு ஆதரவாக ஒரு சட்ட குழு வந்துள்ளது .

அவர்கள் ாலும் அரசு கண்டித்துள்ளனர் மேலும் ,சமமா கிடந்த சீமானுக்கு உலகளாவிய கவனத்தை ஈராக் வைத்துள்ளனர் ,

இதில் சீமான் வென்றால் பல நபர்களுக்கு செருப்படியாக இருக்கும் எனப்படுகிறது .