வீடுகளை உடைத்தெறிந்த புயல் அமெரிக்காவில் பயங்கரம்

வீடுகளை உடைத்தெறிந்த புயல் அமெரிக்காவில் பயங்கரம்

வீடுகளை உடைத்தெறிந்த புயல் அமெரிக்காவில் பயங்கரம்

அமெரிக்காவில் பாரிய புயல் அனர்த்தம் ஏற்பட்டுளள்து .
இந்த கோர புயலினாலே பல நூறு வீடுகள் சேதமாகியுள்ளன .

மிசோரி மாநில நெடுஞ்சாலை பகுதியில் பல வீடுகள் பாதிக்க பட்டுள்ளன ,
மேலும் ஐந்து பேர் பலியாகியுள்ளனர் .

பாதிக்க பட்ட பகுதியில் மீட்பு பணிகள் தொடர்கின்றன .
மேலும் பல மாவட்டங்களுக்கும் புயல் எச்சரிக்கை விடுக்க பட்டுள்ளது .

இதுவரையான இழப்பு பல மில்லியன் டொலர்களாக கணக்கிட பட்டுள்ளது .