வாக்னர் குழு தலைவர் உயிரோடு

வாக்னர் குழு தலைவர் உயிரோடு
Spread the love

வாக்னர் குழு தலைவர் உயிரோடு

ரஸ்யாவின் வாக்னர் கூலி படைகள் தலைவர் உயிருடன் உள்ளதாக புதிய
விடயம் கட்டவிழ்த்து விட பட்டுள்ளது

விமான விபத்தில் பலியானவர்களில் ,ரஷ்யா வாக்னர் கூலி படை
குழு தலைவரும் உள்ளடங்கும் என தெரிவிக்க பட்ட நிலையில் ,
ரஸ்யாவின் மிக முக்கிய பேராசிரியர் ஒருவர் ,

அவர் தப்பித்து கரபியன் நாட்டில் மிக உடல் நலத்துடன் ,
மறைந்து வாழ்ந்து வருவதாக தெரிவித்து புது பீதியை கிளப்பியுள்ளார் .

இவரது கருத்துக்கு ரஷ்யா அரச தரப்பில் இருந்து,
பதில்கள் உடனடியாக வெளியாகவில்லை .