வன்னி -யாழில் மணல் மாபியாக்கள் – அட்டகாசம் – போராடட்ம வெடித்தது

இதனை SHARE பண்ணுங்க

வன்னி -யாழில் மணல் மாபியாக்கள் – அட்டகாசம் – போராடட்ம வெடித்தது

வன்னி – யாழில் மணல் கொள்ளையர்கள் அட்டகாசம் அதிகரித்து செல்கிறது ,

இந்த மணல் கொள்ளையால் நீர் நிலை மேலாண்மை என்பது காணாமல் போகும் ,நிலையும் , நீர்வளம் அற்ற வறண்ட

பூமியாக தமிழர் தேசத்தை மாற்றும் நகர்வில் ஆளும் கோட்டபாய அரசு நகரும் வழித்தடத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ளது ,

மக்கள் சிந்தையை திசை திருப்பி அரசுக்கு எதிராக மேற்கொள்ளும் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் போராட்டம்

,மற்றும் இன பிரசனைக்குரிய தீர்வுகளை தள்ளி போடவே இந்த நாசகார வேலையை கோட்டா அரசு தமிழர் மண்ணில்

அரங்கேற்றி வருகிறது என்பதே உண்மையின் வெளிப்பாடாகும்


இதனை SHARE பண்ணுங்க

Leave a Reply