வடை விற்று கோடீஸ்வரன் கோடிகளை அள்ளும் தமிழன்

வடை விற்று கோடீஸ்வரன் கோடிகளை அள்ளும் தமிழன்
Spread the love

வடை விற்று கோடீஸ்வரன் கோடிகளை அள்ளும் தமிழன்

வடை விற்று கோடீஸ்வரன் ஆன இலங்கை தமிழன் ஒருவர்
வீதியோர உணவகம் ,வடை ,ரோல் ,பட்டீஸ் ,பொரியல் ,
கட்லட் ,கடல வடை ,பஸ் ,ஆட்டோ ,வீடு வாங்கி கோடிகளில் சம்பாதிக்கும் தமிழன் ,குவியும் பாராட்டு ,

https://youtu.be/NLeh9loBszA