வடகொரியா விமானங்கள் மீது தென்கொரியா தாக்குதல் VIDEO

வடகொரியா விமானங்கள் மீது தென்கொரியா தாக்குதல் VIDEO
இதனை SHARE பண்ணுங்க

வடகொரியா விமானங்கள் மீது தென்கொரியா தாக்குதல் VIDEO

தென்கொரியா எல்லைக்குள் நுழைந்த வடகொரியா விமானங்கள் மீது தென்கொரியா தாக்குதல் ,ரசியா விமான தளம் மீது உக்கிரேன் தாக்குதல் ,விமானம் சுட்டு வீழ்த்தல் ,ரசியா படைகள் காயம் .

காணொளியை முழுமையாக பார்க்க பத்து செய்திகள் உள்ளே

இதில்; அழுத்தி புதிய காணொளி செய்திகள் பார்க்க


இதனை SHARE பண்ணுங்க