வடகொரியா ஏவுகணை சோதனை

வடகொரியா ஏவுகணை சோதனை

வடகொரியா ஏவுகணை சோதனை

வடகொரியா திடீர் ஏவுகணை சோதனை ,அதிர்ச்சியில் உலகம் .
இரண்டு கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணைகளை
வடகொரியா சோதனை செய்துள்ளது .

தொடரும் இவ்வாறான ஆயுத போட்டிகள்; கொரியாக்களுக்கு இடையில்
பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது .

இதில் லாதி காணொளி பார்க்க