வசமாக சிக்கிய இஸ்ரேல் ஈரான் அதிரடி ஆட்டம்

வசமாக சிக்கிய இஸ்ரேல் ஈரான் அதிரடி ஆட்டம்

வசமாக சிக்கிய இஸ்ரேல் ஈரான் அதிரடி ஆட்டம்

இஸ்ரேல் நாடானது மிக பெரும் ஆபத்தில் சிக்கியுள்ளது .
அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலுக்கு இடையில் ஏற்படுத்த பட்ட
பல தரப்பட்ட இராணுவ ஒத்துழைப்பு மற்றும் ,தாக்குதல் திட்ட நிகழ்ச்சி நிரல்கள்என்பன கசிய விடப் பட்ட நிலையில், இஸ்ரேல் மிக பெரும் சிக்கலில் சிக்கியுள்ளது

ரஸ்யாவிடம் சிக்கிய ஆவணங்களில் இருந்து ,
ஈரானுக்குள் எவ்வாறான தாக்குதலை அமெரிக்கா இஸ்ரேல்
இணைந்து தொடுக்க உள்ளனர் என்கின்ற விடயம்
வெளியானா நிலையில் ,இஸ்ரேல் இராணுவத்தின்
பாதுகாப்பு மற்றும் உளவு துறையின் பெரும் சிக்கலில் உறைந்துள்ளனர்.

அமெரிக்கா இஸ்ரேல் இணைந்து போட்ட தாக்குதல் திட்டம் ,
ஈரான் கையில் சிக்கிய நிலையில்
ஈரான் அந்த தாக்குதலை வைத்து மாறுபட்ட தாக்குதல் முன் தயாரிப்பில் ,
தீவிரமாக இறங்கியுள்ளதுடன் ,புதிய வகை போராயுதங்களை,
தயாரிக்கும் அதிவேகத்தில் செயல் பட்டு வருகிறது .

ஈரான் மீதான இஸ்ரேல் தாக்குதல் ஒத்தி வைக்கப்பட வேண்டிய ,
நெருக்கடியில் இஸ்ரேல் சிக்கியுள்ளது .

பல நாள் திருடன் ஒரு நாள் மாட்டுவான் என்பது இதைத்தான் போலும் .
ஆணவத்தில் ஆடினால் இது தான் நிலை ராசாக்களே என்கிறது ஈரான் .