பிரிட்டனில் நத்தாருக்கு வீழ்ந்த லொத்தரி 8.4 மில்லியயன் – பல குடும்பங்கள் மகிழ்ச்சி

இதனை SHARE பண்ணுங்க

பிரிட்டனில் நத்தாருக்கு வீழ்ந்த லொத்தரி 8.4 மில்லியயன் – பல குடும்பங்கள் மகிழ்ச்சி

பிரிட்டனில் போஸ்கோர்ட் லொத்தரி குழுக்கள் இடம்பெற்று வருகிறது ,அவ்விதம் எதிர்வரவுள்ள

நத்தார் பண்டிகையை முன்னிட்டு இடம்பெற்ற குழுக்களில் ஒரே போஸ்க்கோர்ட் ME3 7QL

பகுதியில் வசிக்கும் வாடிக்கையாளர்கள் சிலருக்கு பெரும் தொகை பண பரிசு கிடைத்துள்ளது

,இதன் மொத்த தொகை 8.4 மில்லியன் ஆகும் , இதில் குறித்த தம்பதிகள் இந்த பரிசினை தட்டி சென்றுள்ளனர்

இதில் ஒருவரேனும் வெளிநாட்டவர் அல்ல என்பதும் ,அவர்கள் வயது அதிகமானவர்கள் என்பதையும் கவனிக்க


    இதனை SHARE பண்ணுங்க

    Leave a Reply