லொத்தரியில் 46 மில்லியனை அள்ளி சென்ற இளசுகள்

லொத்தரியில் 46 மில்லியனை அள்ளி சென்ற இளசுகள்

லொத்தரியில் 46 மில்லியனை அள்ளி சென்ற இளசுகள்

பிரிட்டனில் நடந்த யூரோ மில்லியன் லொத்தர் குழுக்களில்
46.2 மில்லியன் பவுண்டுகளை இளம் வெற்றியாளர்கள் அள்ளி
சென்றனர் .

இந்த ஆண்டு இடம் பெற்ற வெற்றியாளர்களில் ,இவர்களே
வயது குறைந்த வெற்றியாளர்களாக காணப்படுவதாக
தெரிவிக்க படுகிறது .

அதிஷ்டம் அடித்தால் இப்படி அடிக்கணும் என்பது மக்கள்
பேச்சாக உள்ளது .