லண்டன் வந்தடைந்த உக்கிரேன் டாங்கி ஓட்டுனர்கள்

லண்டன் வந்தடைந்த உக்கிரேன் டாங்கி ஓட்டுனர்கள்
இதனை SHARE பண்ணுங்க

லண்டன் வந்தடைந்த உக்கிரேன் டாங்கி ஓட்டுனர்கள்

உக்கிரேன் இராணுவத்தின் டாங்கி பிரிவை சேர்ந்த குழு ஒன்று ர் பிரிட்டன் வந்தடைந்துள்ளது .

பிரிட்டன் விசேட இராணுவ விமானம் மூலம் அழைத்து வரப்பட்ட இவர்களுக்கு சலஞ்சர் 2 ரக டாங்கிகள் பயிற்சிகள் வழங்க படுகின்றன .

இரண்டு வாரம் பயிற்சிகளை பெற்று ,உக்கிரேன் சென்று அங்கிருந்து,ரசியாவுக்கு எதிரான தாக்குதலை நடத்துவார்கள் என எதிர் பார்க்க படுகிறது .


இதனை SHARE பண்ணுங்க