லண்டன் கட்வீக் விமான நிலையத்திற்குள் பறந்த பலூன் மூட பட்ட பட்ட வான் நிலையம்

லண்டன் கட்வீக் விமான நிலையத்திற்குள் பறந்த பலூன் மூட பட்ட பட்ட வான் நிலையம்

லண்டன் கட்வீக் விமான நிலையத்திற்குள் பறந்த பலூன் மூட பட்ட பட்ட வான் நிலையம்

லண்டன் கட்வீக் விமான நிலையத்திற்குள் ,
திடீரென பல பலூன்கள் பறந்ததால் ,
அந்த விமான தளம் பல மணி நேரம் அடித்து மூட பட்டது .

மர்ம நபர்கள் ஏவிய பலூன் காரணமாக ,
விமான தளம் அடித்து மூட பட்டது .
டிரோன் மூலம் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டதக கணடறிய பட்டுள்ளது .
குறித்த சமபவம் தொடர்பில் விசாரணைகள் ஆரம்பிக்க பட்டுள்ளது .

கடந்த ஞாயிற்று கிழமை இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது