லண்டனில் நடந்த காராட்டி திருவிழா video

லண்டனில் நடந்த காராட்டி திருவிழா video
Spread the love

லண்டனில் நடந்த காராட்டி திருவிழா ,பதினெட்டு நாடுகளை ஒன்றிணைத்து தமிழர் புரிந்த மகத்தான சாதனை .

இந்த நிலவில் பீறிட்டான் இரன்டுவ தல்பாதிகள் ஐந்து பேர் ,மற்றும் முன்னாள் லண்டன் கரோ கவுன்சிலர் லண்டன் பாபா அவர்களும் பாரியாருடன் கலந்து சிறப்பித்தனர் ,

அதன் காட்சி பதிவுகள் இங்கே .

இதில் அழுத்தியும் காணொளி பார்க்கலாம்