ரொக்கட் தாக்குதல் இஸ்ரேல் பாராளுமன்றம் பூட்டு|hamas missile strike|

ரொக்கட் தாக்குதல் இஸ்ரேல் பாராளுமன்றம் பூட்டு|hamas missile strike|
Spread the love

ரொக்கட் தாக்குதல் இஸ்ரேல் பாராளுமன்றம் பூட்டு|hamas missile strike|

வெடித்த ரொக்கட் ஓட்டம் பிடித்த மக்கள் அரசியல்வாதிகள்
பர பரப்பு சம்பவம் ,ஈரான் கடும் எச்சரிக்கை ,|hamas missile strike|

video

ஹிஸ்புல்லா தாக்குதலில் அழிக்க படும் யுத்த டாங்கிகள் நேரடி காட்சிகள்,இஸ்ரேல் இராணுவத்தை திணறடித்த போராளிகள்

இஸ்ரேல் டாங்கிகள் அழிக்கும் காட்சி இதில் அழுத்தி பார்க்க

சீறி வந்த ரொக்கட் தாக்குதல் ஆபாய ஒளியினால் பாராளுமன்றத்தை மூடி விட்டு தப்பி ஓடும் இஸ்ரேலியர்கள் ,அரசியல்வாதிகள் ,காட்சிகள் கீழ் .

,பார்வையாளர்கள் அதிகரிதல் சிலவேளை காணொளி வேலை செய்யாதது ,பவரிங் ஆகும் .

மீள புதிய பக்காதை திறந்து பாருங்கள்

இஸ்ரேல் இராணுவ தளத்திற்குள் நடக்கும் சண்டை காட்சிகள்