ரஸ்யாவை தகர்க்க ஜெர்மன் வழங்கும் கொடிய விமானங்கள்

ரஸ்யாவை தகர்க்க ஜெர்மன் வழங்கும் கொடியவிமானங்கள்
Spread the love

ரஸ்யாவை தகர்க்க ஜெர்மன் வழங்கும் கொடியவிமானங்கள்

திசை மாறும் உக்ரைன் போறும் ,அழிவின் விளிம்பில் அடியெடுத்து வைக்கும் ரஷ்ய நிலையம் ,ஐரோப்பாவுக்கு புட்டீன் வைக்க போகும் ஆப்பு ,இந்தியா விமானங்களை வீழ்த்தும் சீனா .