ரஸ்யாவுக்குள் நுழைய தயராக இருந்த சீனா விசேட இராணுவம்

ரஸ்யாவுக்குள் நுழைய தயராக இருந்த சீனா விசேட இராணுவம்
Spread the love

ரஸ்யாவுக்குள் நுழைய தயராக இருந்த சீனா விசேட இராணுவம்

ரசிவுக்குள் வாக்னர் கூலிப்படை இராணுவம் ,
ரஷ்யா அரசுக்கு எதிராக களம் இறங்கிய நிலையில் ,
அந்த இராணுவம் மேற்கொண்ட இராணுவ புரட்சியை முறியடிக்க
சீன இராணுவம் தயாராக இருந்தது .

சீனாவின் சண்டை விமானங்கள் மற்றும் ,விசேட இராணுவ கொமோண்டோக்கள்,
தேவை பட்டால் களம் இறங்கிட சீன தாயாராக இருந்ததாக ,
சீனா முக்கிய உளவுத்துறை ஊடகம் ஒன்று தெரிவித்துள்ளது .

ரஸ்யாவுக்குள் நுழைய தயராக இருந்த சீனா விசேட இராணுவம்

புட்டீன் மேற்கொண்ட தந்திர நகர்வின் மூலம் ,கைப்பற்ற பட்ட இராணுவ தளத்தை விட்டு
வாக்னர் கூலி படைகள் விலகின ,

இப்பொழுது ரஷ்யா முக்கிய பகுதி எங்கும் இராணுவம் ,
குவிக்க பட்டு பாதுகாப்பு பலப்படுத்த பட்டுளள்து .
வாக்காளர் குழு மீது சுமத்த பட்ட கிரிமினல் குற்ற வழக்கும் வாபஸ் பெற பட்டுள்ளது .

சீனா ,ஈரான் என்பன இதே போன்ற நிலை எடுத்து ,
ரஸ்யாவுக்கு துணை நின்ற செயல் ,அவர்களின் நட்புறவை காண்பிப்பதாக அமைந்திருந்தது .