ரஷ்ய வான் பாதுகாப்பை ஏமாற்றக்கூடிய DIY ஏவுகணையை உருவாக்கும் உக்ரேன்

ரஷ்ய வான் பாதுகாப்பை ஏமாற்றக்கூடிய DIY ஏவுகணையை உருவாக்கும் உக்ரேன்
Spread the love

ரஷ்ய வான் பாதுகாப்பை ஏமாற்றக்கூடிய DIY ஏவுகணையை உருவாக்கும் உக்ரேன்

உக்கிரேனிய ஆயுத தயாரிப்பு நிபுணர்கள் குழு ஒன்று
மக்கள் ஏவுகணையை வடிவமைத்ததாக கூறுகின்றனர்,
இது அமெரிக்காவினால் வழங்கப்பட்ட ஹிமார்ஸ் ராக்கெட்டை விட,
இருமடங்கு தாக்குதல் சக்தியை கொண்டது என்கின்றனர்

ரஸ்யாவின் வான் பாதுகாப்பை ஏமாற்றி உடைத்தெறிந்து
இலக்கை துல்லியமாக சென்று தாக்கும் திறன் கொண்ட வகையில்
உருவாக்க பட்டுள்ளது என்கின்றனர் .

ஜெர்மன் V1 போன்ற அதே தொழில் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தும் இந்த ஏவுகணை,
உக்ரேனிய மொழியில் ட்ரெம்பிடா என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது .

ரஷ்ய வான் பாதுகாப்பை ஏமாற்றக்கூடிய DIY ஏவுகணையை உருவாக்கும் உக்ரேன்

இந்த வடிவமைப்பின் பின்னணியில்,
ரஷ்ய எதிர்ப்பு Vidsich எதிர்ப்புக் குழு உள்ளது என தெரிவிக்க படுகிறது .

இது அன்றாடம் கிடைக்கும் பொருட்களிலிருந்து
மலிவாக உற்பத்தி செய்யப்படலாம் என அந்த குழு தெரிவிக்கிறது .

இந்த புதிய ஆயுதம் 140 கிலோ மீட்டர் ,
இலக்கை குறிவைத்து தாக்கும் சக்தி வாய்ந்தது என்கிறது ஆயுத
தயாரிப்பு குழு .

20 கிலோ வேதிப்பொருளை சுமந்து செல்லும் இந்த ஏவுகணை ,ரஸ்யாவுக்கு மிக பெரும்பேரழிவை ஏற்படுத்தும் புதிய தொழில் நுடபத்துடன் கூடியது என்பதால் .


ரஸ்யாவின் முக்கிய இராணுவ இலக்குகளை தாக்கிட இவை பயன் படுத்த படலம் என்பதால் ,உக்ரைன் ரஸ்யாவுக்குள் மேலும் பதட்டம் அதிகரித்துள்ளது .