ரஷ்ய முக்கிய இராணுவ நிலைகள் மீது தாக்குதல்

ரஷ்ய முக்கிய இராணுவ நிலைகள் மீது தாக்குதல்

ரஷ்ய முக்கிய இராணுவ நிலைகள் மீது தாக்குதல்

ரஷ்யா இராணுவத்தின் முக்கிய நிலைகள் மீது திடீர் ரொக்கட்
ஏவுகணை தாக்கல் நடத்த பட்டுள்ளது.

ரஷ்ய இராணுவத்தினர் பின்னரங்க
முக்கிய ஆயுத சேமிப்பு பகுதியை நோக்கி தாக்குதல் நடத்த பட்டுள்ளது .

ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நகரமான மெலிடோபோல், சபோரிஜியா மாகாணத்தில் ,
மார்ச் 27 காலை பல வெடிப்புகள் அதிர்ந்தன.
குறிப்பாக, படையெடுப்பாளர்களின் பாதுகாப்பு
படையினர் தங்கியிருந்த கட்டிடம் சேதமடைந்துள்ளது.

ரஷ்ய முக்கிய இராணுவ நிலைகள் மீது தாக்குதல்

இந்த தாக்குதல்களில் பட்ட உயிர் சேதங்கள் தெரியவரவில்லை .
பக்மூட் இறுதி பகுதியை கைப்பற்றும் தாக்குதல்
நடவடிக்கையை ரஷ்யா தீவிர ப்படுத்தியுள்ளது .

எதிரி பலமான தாக்குதல்களை தொடுகின்றபொழுதும் ,
இதுவரை எமது கடடுப்பாட்டில் இந்த பகுதி உள்ளதாக
உக்ரைன் இராணுவம் அறிவித்துள்ளது .