ரஷ்ய உக்ரைன் கடும் மோதல்

ரஷ்ய உக்ரைன் கடும் மோதல்

ரஷ்ய உக்ரைன் கடும் மோதல்

ரஷ்ய இராணுவம் உக்ரைனும் கிழக்கு கேர்சன் பக்மூட்
உள்ளிட்ட பகுதிகளை இலக்கு வைத்து கடுமையன
ஏவுகணை மற்றும் வான்வழி தாக்குதலை நடத்தியது .

ரஸ்யாவின் தாக்குதலில்
கேர்சன் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்கள் பல எரிந்த வண்ணம் உள்ளன
,கட்டடங்கள் அடுக்கு மாடி குடியிருப்புக்கள் என்பன அழிக்க பட்டுள்ளன .
டசின் கணக்கான மக்கள் பலியாகியும் காயமடைந்து உள்ளனர் .

ரஷ்ய உக்ரைன் கடும் மோதல்

தொடர்ந்து மூர்க்கதானமான பழி வாங்கும் தாக்குதலை நடத்திய வண்ணம் உள்ளது .


பக்மூட் வீதியை கைப்பற்றும் நோக்கில் படையெடுப்பை நடத்தி ரஷ்ய அதனை கைப்பற்றுவதற்கு அதிக
தொலைவில் உள்ளதாக உக்ரைன் படைகள் தெரிவித்துள்ளன .

தொடர்ந்து சண்டைகள் இடம்பெற்ற வண்ணம் உள்ளன .