ரஷ்ய ஆயுத கண்காட்சியில் ஈரான் ஏவுகணை

ரஷ்ய ஆயுத கண்காட்சியில் ஈரான் ஏவுகணை
Spread the love

ரஷ்ய ஆயுத கண்காட்சியில் ஈரான் ஏவுகணை

ஈரான் நாட்டு ஏவுகணைகளை வாங்கிட பல நாடுகள் போதாதா போட்டி ,
ரஷ்ய ஆயுத கண்காட்சியில் ஈரான் ஏவுகணைக்கு ஏற்பட்ட மவுசு ,பல மில்லியன் டீல் விற்பனை

full video