ரஷ்யா விமானத்தை வீழ்த்த குவிக்கபட்ட ஏவுகணை|ரஷ்யா உக்கிரைன் போர்|russia ukraine news in tamil|ethiri

ரஷ்யா விமானத்தை வீழ்த்த குவிக்கபட்ட ஏவுகணை|ரஷ்யா உக்கிரைன் போர்|russia ukraine news in tamil|ethiri

ரஷ்யா விமானத்தை வீழ்த்த குவிக்கபட்ட ஏவுகணை|ரஷ்யா உக்கிரைன் போர்|russia ukraine news in tamil|ethiri

ரஷ்யா விமானத்தை சுட்டு வீழ்த்த உக்கிரைனில் குவிக்க பட்ட ஏவுகணைகள் . உக்கிரைன் இராணுவம் வைத்த குறியில் சிக்குமா ரஷ்யா பயன் படுத்தும் ஈரான் விமானங்கள் . பதட்டமாகும் ரஷ்யா உக்கிரைன் போர் களம்

இதில் அழுத்தி காணொளி பார்க்க