ரஷ்யா போன்கள் கைக்கிங் செய்து தகவலை திருடிய அமெரிக்கா

ரஷ்யா போன்கள் கைக்கிங் செய்து தகவலை திருடிய அமெரிக்கா
Spread the love

ரஷ்யா போன்கள் கைக்கிங் செய்து தகவலை திருடிய அமெரிக்கா
திருப்பி தாக்கிட தயாராகும் ரஷ்யா ,இதனால்இரு நாடுகளுக்கு இடையில் போர் பதட்டம் அதிகரித்துள்ளது .