ரஷ்யா புதிய ஆயுதங்கள் எரியும் உக்ரைன் நகரங்கள்

ரஷ்யா புதிய ஆயுதங்கள் எரியும் உக்ரைன் நகரங்கள்

ரஷ்யா புதிய ஆயுதங்கள் எரியும் உக்ரைன் நகரங்கள்

ரஷ்யா புதிய ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தி அகோர தாக்குதல் ,
எரியும் உக்ரைன் பல நகரங்கள் .முக்கிய நகரங்களை இலக்கு வைத்து ரஷ்யா ஏவுகணை ,எறிகணை ,வான்வழி ,விமான தாக்குதல்களை ,நடத்திய வண்ணம் உள்ளது .

உக்ரைன் ரஷ்ய போர் இன்று கள நிலவரம், தலைகீழாக காட்சியளிக்கிறது .
பல வீடுகள் கட்டங்கள் இடிந்து வீழ்ந்துள்ளன .மக்கள் மின்சாரம் ,குடிநீருக்கு மிக பெரும்நெருக்கடியை சந்தித்த வண்ணம் உள்ளனர் .


ஏவுகணை தாக்குதல்களில் சிக்கி பலமாக்கள் காயமடைந்தும் ,பலியாகியும் உள்ளனர் .தொடர்ந்து கடும் போர் இடம்பெற்ற வண்ணம் உள்ளது .

ரஷ்யா புதிய ஆயுதங்கள் எரியும் உக்ரைன் நகரங்கள்